وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسارائه خدمات پايش اثر بخشي پروژه هاي مصوب کارگروه ملي نجات درياچه اروميه در استان آذربايجان شرقي در سال 1396 نام پروژه:
استان آذربايجان شرقي محل پروژه:
1396 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مطالعات کاهش 40 درصدي مصرف آب کشاورزي در حوضه آجي چاي نام پروژه:
حوضه آجي چاي محل پروژه:
1396 سال:
مشترک با سازمان FAO چکیده طرح یا پروژه:

ارائه خدمات پايش اثر بخشي پروژه هاي مصوب کارگروه ملي نجات درياچه اروميه در استان آذربايجان شرقي در سال 1395 نام پروژه:
استان آذربايجان شرقي محل پروژه:
1395 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد