وب سایت شخصی محمد علي بادامچي زادهطراحي و ساخت ربات فوتباليست نام پروژه:
مرکز کارآفريني دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مسير يابي online رباتهاي با سرعت متفاوت با استفاده از روش هندسه كلامي نام پروژه:
دانشگاه آزاد محل پروژه:
1382 سال:
چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد