وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهبررسي روند تغييرات سطح و تراکم جنگلهاي ارسباران مابين سالهاي 2000-1987 با استفاده از سنجش از دور و GIS نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

پهنه بندي اقليم استان آذربايجان شرقي با روش يونسکو نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1386 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي و پهنه بندي اقليم توريستي حوضه درياچه اروميه نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1390 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد