وب سایت شخصی محمد سلماسي زادهکاربرد کامپيوتر و اينترنت در پژوهشهاي تاريخي و تدريس آن نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1389 سال:
تحقيقات تاريخي امروزه بدون استفاده از اينترنت و نرم افزارهاي الكترونيكي چند رسانه ايي كاري است سخت و طاقت فرسا و نمي تواند جامع و كامل باشد ، بكار گيري رايانه و استفاده از اينترنت و ديگر منابع الكترونيك و نرم افزارهاي رايانه ايي ميتواند كار گردآوري منابع،جستجو ، استخراج اطلاعات و طبقه بندي آن را تسهيل كند و با عرضه عمومي آن در اينترنت ضمن تامين امكان استفاده گسترده تر از پژوهش هاي تاريخي نياز روز محققان كشور را تامين و به كاربردي شدن يافته هاي تاريخي كمك نمايد. استفاده از ابزارهاي نوين پژوهشي ميتواند با استفاده از آموزشهاي چند رسانه اي Malty media سهولت فراگيري و تنوع آموزشي را ارتقاء داده از آموزش هايي صرفا شنيداري به مرحله ايي كاملتر (ديداري – شنيداري)برساند. اين مساله نيازمند آموزش و كار در كلاس ميباشد ، نرم افزارهاي OFFICE; SNAGIT;PDF;… و همچنين چگونگي كار با اينترنت و سرچ هاي بهينه و فنون شگرد هاي آن از آموزش هاي حياتي براي دانشجويان تاريخ مي باشد. چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد