وب سایت شخصی محمد رضا پور محمديآمايش استان آذربايجانشرقي نام پروژه:
سازمان مديريت و برنامه ريزي محل پروژه:
1384 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

طرح جامع خدمات شهري مراغه نام پروژه:
استانداري آذربايجانشرقي محل پروژه:
1386 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

شبيه سازي شبکه شهري بر اساس مدل آنتروپي نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد