وب سایت شخصی رضا دهقانيروش شناسي نقد تاريخي نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1388 سال:
توصيف نقد در حوزه تاريخي و بررسي و تحليل قواعد و اصول حاكم بر نقد تاريخي از شعبات علم تاريخ و فنون روش شناسي تاريخي به حساب مي آيد كه با كاربست اين موازين مي توان متن ها و آثار تاريخي را به اسلوبي روشمند به بوته نقد و بررسي كشاند. چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد