وب سایت شخصی رسول قربانيتحليلي بر روند هاي حاکم بر ساخت و ساز هاي شهري در استان آذربايجان شرقي(مشترک با آقاي دکتر صدرموسوي) نام پروژه:
معاونت پژوهشي –قطب علمي مطالعات جغرافيايي شمالغرب کشور محل پروژه:
85 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

گسترش کلانشهر تبريز و توسعه روستاهاي پيرامون(مشترک با آقاي دکتر صدرموسوي) نام پروژه:
معاونت پژوهشي –قطب علمي مطالعات جغرافيايي شمالغرب کشور محل پروژه:
85 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

الگوهاي ساماندهي سکونتگاههاي دره اسکو با تاکيد بر محيط زيست (مشترک با آقاي دکتر صدرموسوي) نام پروژه:
پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز محل پروژه:
86 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد