وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرپايش پارامترهاي زيست محيطي (آب سطحي و زيرزميني و هوا) در محدوده معدن سونگون نام پروژه:
مجتمع مس سونگون، ورزقان محل پروژه:
1391 سال:
فعاليت مجتمع مس سونگون بعنوان يکي از بزرگترين مراکز معدني توليد کننده کنسانتره ي مس کشور طبيعي است که اثراتي بر محيط زيست خواهد داشت و اساساً همانند تمامي معادن مس دنيا اين تاثير اجتناب ناپذير است. دو رودخانه دائمي سونگون چاي و پخيرچاي، که اولي از مجاورت محدوده معدن کاري عبور مي کند و دومي محل تخليه باطله هاي معدن مي باشد، در معرض آلودگي هاي عناصر سنگين و عناصر سمناک مي باشند. هدف اين پروژه تعيين مناطق آلوده، تعيين شدت آلودگي در مقايسه با استانداردهاي جهاني و داخلي و همچنين ارائه راهکارهاي پيشگيرانه يا درماني مي باشد. چکیده طرح یا پروژه:

طراحي شبکه پايش آب زيرزميني براي پالايشگاه تبريز و مناطق مجاور تاثيرپذير نام پروژه:
پالايشگاه و پتروشيمي تبريز محل پروژه:
1392 سال:
اين پژوهش طراحي شبکه پايش آب¬زيرزميني شامل تعيين محل، عمق و تعداد چاههاي پايشي در اراضي داخل و خارج پالايشگاه و پتروشيمي تبريز با استفاده از مدلها و الگوريتم¬هاي زمين¬آماري و نرم¬افزار GIS و همچنين بهينه¬سازي آنها از لحاظ تعداد و هزينه مي¬باشد. در اين طراحي وضعيت و پارامترهاي هيدروژئولوژيکي، وضعيت هواشناسي، موقعيت و وضعيت گمانه¬هاي موجود و موقعيت مخازن داراي پتانسيل آلودگي و تأثيري که آلودگي مي¬تواند بر آبهاي زيرزميني منطقه و پايين¬دست داشته باشد، بررسي خواهد شد. چکیده طرح یا پروژه:

ارائه راهکارهاي مديريت زهابهاي اسيدي معدن سونگون نام پروژه:
مجتمع مس سونگون محل پروژه:
1392 سال:
اين پروژه شامل بررسي راهکارهاي مختلف براي پاکسازي زهاب اسيدي موجود در معدن مس سونگون و بخصوص دره پخير مي باشد. اين پروژه در دو مقياس آزمايشگاهي و پايلوت انجام خواهد شد که در آن سناريو هاي مختلف تصفيه عناصر سنگين از زهاب معدن مورد ارزيابي قرار گرفته و گزينه موثرتر و بهينه معرفي خواهد شد. چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد