وب سایت شخصی شهرام روستاييمخاطرات محيطي و اثرات آن در توسعه فيزيكي شهر تبريز. نام پروژه:
تبريز محل پروژه:
1384 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

تغيير کاربري حوضه صوفي چاي در اثر احداث سد نام پروژه:
مراغه محل پروژه:
1385 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي و پهنه بندي خطر زمين لرزه در شهرستان بستان آباد.. نام پروژه:
بستان آباد محل پروژه:
1387 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد