وب سایت شخصی ميرهادي سيدعربيPerformance Driven Animation نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1387 سال:
هدف از پروژه مدلسازي سه بعدي براي تعقيب حرکات بدن و جهره انسان توسط يک شخصيت انيميشن و با روشهاي تعقيب بر اساس الگوريتمهاي بينايي ماشين مي باشد. چکیده طرح یا پروژه:

Facial Features Tracking نام پروژه:
University of Ottawa- Canada محل پروژه:
2006 سال:
تعقيب ويژگي هاي اصلي چهره به طور اتوماتيک با روشهاي تعقيب از جمله همبستگي تقاطعي چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد