وب سایت شخصی جلال شيريمديريت منابع و مصارف آب در استان تهران نام پروژه:
شرکت آب منظقه اي تهران محل پروژه:
1394 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي ساختاري مؤلفه هاي هواشناسي حاکم بر پديده تبخير و تعرق نام پروژه:
دانشگاه تبريز محل پروژه:
1395 سال:
چکیده طرح یا پروژه:


    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد