وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچياينتراستريفيکاسيون مخلوط چربي پيه و روغن پوماسه زيتون و روغن آفتابگردان نام پروژه:
دانشگاه اروميه محل پروژه:
1381 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

اندازه گيري اسيدهاي چرب، استرول ها و ويتامين E فندق هاي برداشت شده از برخي نواحي ايران بوسيله روشهاي کروماتوگرافي. نام پروژه:
دانشگاه اردبيل محل پروژه:
1384 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

بررسي اثرات فرايندهاي تصفيه روي ميزان ترکيبات جزيي روغن فندق نام پروژه:
دانشگاه اردبيل محل پروژه:
1387 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

12

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد