وب سایت شخصی دکتر خليل وليزاده کامرانمديريت رايانه اي بلاياي طبيعي نام پروژه:
استان قزوين محل پروژه:
1384 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

پهنه بندي خطر زلزله شهرستان اهر نام پروژه:
دانشگاه آزاد اهر محل پروژه:
1386 سال:
چکیده طرح یا پروژه:

مکانيابي پسماندهاي ويژه نام پروژه:
سازمان حفاظت محيط زيست محل پروژه:
1386 سال:
در سطح منطقه شمالغرب ايران مناطق مناسب براي دفع و دفن پسماندهاي ويژه (خطرناک) انجام گرديده است. چکیده طرح یا پروژه:

123

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد