وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضايي 

    

 

Title
1–19
Cited by Year

Multi-target tracking in wireless sensor networks using distributed joint probabilistic data association and average consensus filter

MA Tinati, T Yousefi Rezaii
Advanced Computer Control, 2009. ICACC'09. International Conference on, 51-56
9 2009

Sparsity aware consistent and high precision variable selection

T Yousefi Rezaii, MA Tinati, S Beheshti
Signal, Image and Video Processing, 1-12
3* 2012

Distributed multi-target tracking using joint probabilistic data association and average consensus filter

T Yousefi Rezaii, MA Tinati
annals of telecommunications-annales des télécommunications 66 (9-10), 553-566
3 2011

Adaptive sparsity-aware parameter vector reconstruction with application to compressed sensing

MA Tinati, T Yousefi Rezaii
High Performance Computing and Simulation (HPCS), 2011 International ...
3 2011

Improved Joint Probabilistic Data Association Filter for Multi-Target Tracking in Wireless Sensor Networks.

T Yousefi Rezaii, MA Tinati
Journal of Applied Sciences 9 (5)
3 2009

Adaptive efficient sparse estimator achieving oracle properties

TY Rezaii, MA Tinati, S Beheshti
IET Signal Processing 7 (4), 259-268
2 2013

A transform domain based Least Mean Mixed-Norm algorithm to improve adaptive beamforming

MA Tinati, A Rastegarnia, T Yousefi Rezaii
Electrical Engineering, 2008. ICEE 2008. Second International Conference on, 1-4
2 2008

Robust multi-channel crosstalk resistant noise cancellation based on SAD structure and LMMN Algorithm

T Yousefi Rezaii, M Geravanchizadeh
Communications, Control and Signal Processing, 2008. ISCCSP 2008. 3rd ...
2 2008

Transform Domain Based Multi-Channel Noise Cancellation Based on Adaptive Decorrelation and Least Mean Mixed-Norm Algorithm.

M Geravanchizadeh, T Yousefi Rezaii
Journal of Applied Sciences 9 (4)
1 2009

A New Framework for ECG Signal Modeling and Compression Based on Compressed Sensing Theory

S Eftekharifar, T Yousefi Rezaii, M Shamsi
17th International Conference on Information, Communications and Signal ...
  2015

Sparsity Order Selection and Denoising in Compressed Sensing Framework

M Shamsi, T Yousefi Rezaii, E Siavash
17th International Conference on Information, Communications and Signal ...
  2015

Efficient LED-SAC Sparse Estimator Using Fast Sequential Adaptive Coordinate-Wise Optimization (LED-2SAC)

T Yousefi Rezaii, S Beheshti, MA Tinati
Mathematical Problems in Engineering 2014, 1-8
  2014

Regularized and simplified Monte Carlo Joint Probabilistic Data Association Filter for multi-target tracking in wireless sensor networks

MA Tinati, T Yousefi Rezaii, MJ Museviniya
Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), 2009 IEEE ...
  2009

Particle Filtering ردیابی توزیع شدۀ اهداف چندگانه در شبکه های سنسوری بی-سیم بر پایۀ تکنیک

T Yousefi Rezaii, MA Tinati
ICEE09, 1-6
  2009

بهبود کیفیت سیگنال گفتار با استفاده از فیلتر وفقی چندکاناله و ساختار ناهمبسته سازی متقارن

T Yousefi Rezaii, MA Tinati
ICEE09, 1-6
  2009

DCT استفاده از آنتروپی محلی برای بهبود کیفیت تصاویر فشرده شده ناشی از تبدیل

A Rastegarnia, T Yousefi Rezaii, MA Tinati
MVIP08, 1-4
  2008

برای حذف اکوی غیرخطی VAD و آشکارسازی LMMN استفاده از فیلتر ولترای اصلاح شده مبتنی بر الگوریتم تطبیقی

T Yousefi Rezaii, MA Tinati
IKT, 1-7
  2007

Receive antenna selection algorithm to improve error performance in MIMO systems with linear receivers

MA Tinati, A Rastegarnia, T Yousefi Rezaii
Proceedings of the IASTED International Conference on Communication Systems ...
  2007

Robust nonlinear echo canceller with adaptive volterra filter applying VAD and echo-path delay estimation

MA Tinati, T Yousefi Rezaii, A Rastegarnia
Proceedings of the IASTED International Conference on Communication Systems ...
  2007
 

 

    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد