وب سایت شخصی عليرضا ختائيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 Iranian Nanotechnology Society Iran2005
2 The Iranian Society of Environmentalists Iran2005
3 The Iranian Association of Chemical Engineering iran2008
4 The International Society of Food, Agriculture and Environment Finland2006
5 Honorary Fellowship of the Australian Institute of High Energetic Materials Australia2011
6 Iranian Chemical Society Iran2012
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد