وب سایت شخصی محمد اصغريردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات فلسفه و تاريخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز ايران- تبريزخرداد 95
2 کميسيون سياست گذاري مجلات دانشگاه تبريز ايرانمهر 98
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد