وب سایت شخصی ابراهيم اصغري كلجاهيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران1378
2 انجمن زمين شناسي ايران ايران1375
3 انجمن مكانيك سنگ ايران ايران1384
4 انجمن ژئوتکنيک ايران ايران1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد