وب سایت شخصی داود فرسادي زادهردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن بين‌المللي هيدروليك ( IAHR ) هلند1992
2 كميته ملي آبياري و زهكشي ايران ( IRNCID ) ايران1374
3 انجمن هيدروليك ايران ( IHA ) ايران1375
4 انجمن مهندسي منابع آب ايران (IAWR) ايران1378
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد