وب سایت شخصی عباس قديمي قيداريردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن ايراني تاريخ ايران1388
2 کارگروه تخصصي علوم تاريخي وزارت علوم ايران1398
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد