وب سایت شخصی حميدرضا قاسم زادهردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 American Society of Agricultural and Biological Engineers U.S.A1990
2 انجمن مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران ايران1379
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد