وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن بين المللي قارچ شناسي پزشکي و دامپزشکي آلمان2010
2 انجمن قارچ شناسي پزشکي ايران ايران1390
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد