وب سایت شخصی رضا خردمندردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن اپتيک و فوتونيک ايران ايرن1382
2 انجمن فيزيک ايران ايران1381
3 انجمن علوم ايتاليا ايتاليا1383
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد