وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 عضو کميته ملي آبياري و زهکشي ايران1379
2 عضو نظام مهندسي کشاورزي ايران1386
3 انجمن علمي دانشجويان آبياري ايران1378
4 انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران ايران ايران1394
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد