وب سایت شخصی محمود محصل فقهيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن آموزش مهندسي ايران ايران1394
2 انجمن مهندسين برق و الکترونيک (IEEE) آمريکا2008
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد