وب سایت شخصی نصرت اله نجفيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن علوم خاك ايران ايران1378 تاكنون
2 انجمن زراعت و اصلاح نباتات ايران ايران1388 تاكنون
3 International Union of Soil Science هلند2007 تاكنون
4 International Soil Tillage Research Organisation آمريكا2007
5 انجمن علمي هيدروپونيک ايران دانشگاه صنعتي اصفهان1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد