وب سایت شخصی وحيد پويافرردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران1383
2 انجمن مهندسي سطح ايران ايران1384
3 انجمن ريختگري ايران ايران1386
    صفحه اصلی

    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد