وب سایت شخصی رضا دهقانيردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن ايراني تاريخ اسلام قم- ايران1386
2 انجمن ايراني تاريخ تهران- ايران1387
3 orsam ankara- turkey2010
4 انجمن ايراني مطالعات جهان تهران ـ ايران1390
5 گروه ترکيه شناسي مرکزپژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه/ايران1389
6 شوراي علمي ترکيه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي/ايران1391
7 مرکز بين المللي تحقيقات صلح خاورميانه(IMPR) آنکارا/ترکيه1392
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد