وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن جغرافيدانان ايران ايرن1380
2 انجمن زمين شناسي ايرا ن ايران1385
3 انجمن بين المللي همکاري هاي علمي ايران شناسي ايران1385
4 انجمن ژئومورفولوژي ايران(عضو هيات مديره) ايران1388
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد