وب سایت شخصی جلال شيريردیفانجمن های عضومحل و كشورتاریخ عضویت
1 انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران ايران1392
2 کميته ملي سدهاي بزرگ ايران ايران1393
3 American Society of Civil Engineers-ASCE USA2010
4 European Water Resources Association-EWRA EU2010
5 International Association for Hydrological Sciences -IAHS EU2013
6 International Society for Environmental Information Sciences CANADA2013
7 Nordic Association for Hydrology UK2013
8 International Association for Mathematical Geosciences CANADA2011-2012
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد