وب سایت شخصی احمد اسدزادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اقتصاد کلان کارشناسي ارشد 1382 تا حال
2 دانشگاه تبريز برنامه ريزي اقتصادي کارشناسي 1378 تا حال
3 دانشگاه تبريز آمار 1 و 2 کارشناسي 1378
4 دانشگاه تبريز انگليسي تخصصي کارشناسي ارشد 1378 تا حال
5 دانشگاه تبريز پژوهش عملياتي کارشناسي ارشد 1389 تا حال
6 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد کارشناسي 1380 تا حال
7 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد پيشرفته دکتري 1391 تا حال
8 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد پيشرفته کارشناسي ارشد 1391 تا حال
9 دانشگاه هنر اسلامي تجارت الکترونيک کارشناسي ارشد 1390 تا حال
10 دانشگاه تبريز اقتصاد اسلامي دکتري 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد