وب سایت شخصی عليرضا فضل زادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اصول حسابداري 1 و 2 ، مديريت مالي، حسابداري صنعتي، حسابرسي کارشناسي --- تا حال
2 دانشگاه تبريز حسابداري مديريت، حسابداري براي مديران، بودجه کارشناسي ارشد --- تا حال
3 دانشگاه بين المللي ارس - دانشگاه تبريز حسابداري مديريت، مديريت مالي کارشناسي ارشد - تا حال
4 دانشگاه آزاد اسلامي تبريز حسابداري مديريت، تئوري هاي حسابداري، مباحث جديد در حسابداري کارشناسي ارشد --- تا حال
5 دانشگاه آزاد اسلامي تبريز حسابدراي صنعتي 1، 2، 3 و مديريت مالي، ميانه 1، 2 و حسابداري پيشرفته کارشناسي ---
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد