وب سایت شخصی اصغر اصغري مقدمردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آبهاي زيرزميني کارشناسي 1371 تا حال
2 دانشگاه تبريز هيدرولوژِي کارشناسي 1372 تا حال
3 دانشگاه تبريز زمين شناسي فيزيکي کارشناسي 1373 1377
4 دانشگاه تبريز زبان تخصصي زمين شناسي کارشناسي 1375 1380
5 دانشگاه تبريز هيدروژئوشيمي و رديابهاي آب زيرزميني کارشناسي ارشد 1377 تا حال
6 دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي کارست کارشناسي ارشد 1378 تا حال
7 دانشگاه تبريز هيدروژئولوژي سازندهاي سخت کارشناسي ارشد 1380 تا حال
8 دانشگاه تبريز هيدروژئولوژِي پيشرفته کارشناسي ارشد 1378 تا حال
9 دانشگاه تبريز آلودگي آبهاي زيرزميني دکتري 1387 تا حال
10 دانشگاه تبريز رديابي ايزوتوپي کاربردي دکتري 1387 تا حال
11 دانشگاه تبريز آبهاي معدني و ژئوترمال دکتري 1387 تا حال
12 دانشگاه تبريز هيدروژئولوژي كارست دکتري 1387 تا حال
13 دانشگاه تبريز مدلهاي آب زيرزميني کارشناسي ارشد 1377 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد