وب سایت شخصی علي حسين زاده دليرردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدلهاي هيدروليکي پيشرفته دکتري 1384 تا حال
2 دانشگاه تبريز طراحي سازه هاي آبگير دکتري 1384 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدلهاي فيزيکي و هيدروليکي کارشناسي ارشد 1383 تا حال
4 دانشگاه تبريز هيدروليک و هيدرولوژي رسوب کارشناسي ارشد 1382 تا حال
5 دانشگاه تبريز طراحي سازه هاي ابي 1 کارشناسي 1382 تا حال
6 دانشگاه تبريز هيدروليک کارشناسي 1382 تا حال
7 دانشگاه محقق اردبيلي مهندسي آب و فاضلاب کارشناسي 1375 1382
8 دانشگاه محقق اردبيلي هيدروليک کارشناسي 1375 1382
9 دانشگاه محقق اردبيلي مکانيک سيالات کارشناسي 1375 1382
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد