وب سایت شخصی اصغر عسگريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مکانيک تحليلي، فيزيک نيمرسانا ها،مکانيک کونتومي کارشناسي 1383 1385
2 دانشگاه صنعتي سهندتبريز نانو فيزيک کارشناسي ارشد 1386 1388
3 دانشگاه تبريز مکانيک کوانتومي پيشرفته، تئوري و تکنولوژي ساخت نيمرسانا ها ،ادوات اپتوالکترونيک نيمرسانا ها، آشکارسازهاي نوري، نانوالکترونيک کارشناسي ارشد 1386 تا حال
4 دانشگاه تبريز بلورهاي فوتوني، اپتيک ساختارهاي نانو، تئوري کوانتومي جامدات دکتري 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد