وب سایت شخصی جعفرصادق عيوضلوردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز نظريه علوم کامپيوتر کارشناسي ارشد 1392
2 دانشگاه تبريز نظريه مدل کارشناسي ارشد 1383 تا حال
3 دانشگاه تبريز منطق رياضي(علوم کامپيوتر) کارشناسي 1384 تا حال
4 دانشگاه تبريز نظريه محاسبه(علوم کامپيوتر)) کارشناسي 1383 تا حال
5 دانشگاه تبريز رياضيات گسسته کارشناسي 1386 تا حال
6 دانشگاه تبريز مباني رياضيات کارشناسي 1382 تا حال
7 دانشگاه تبريز مباحثي در نظريه مجموعه‌ها کارشناسي ارشد 1387 تا حال
8 دانشگاه تبريز مباحثي در منطق رياضي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
9 دانشگاه تبريز ساختارهاي ت-کمينه دکتري 1389 تا حال
10 دانشگاه تبريز نظريه مدل 2 دکتري 1388 تا حال
11 دانشگاه تبريز نظريه بازگشت دکتري 1390 تا حال
12 دانشگاه تبريز مباني منطق و مجموعه ها کارشناسي 1391 تا حال
13 دانشگاه تبريز مباني ترکيبيات کارشناسي 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد