وب سایت شخصی داود فرسادي زادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مكانيك سيالات کارشناسي 1367 1386
2 دانشگاه تبريز هيدروليك کارشناسي 1369 1380
3 دانشگاه تبريز هيدروليک کانالها کارشناسي 1370 1386
4 دانشگاه تبريز هيدروليك مجاري روباز کارشناسي ارشد 1378 تا حال
5 دانشگاه تبريز روشهاي کامپيوتري در علوم آب کارشناسي ارشد 1380 تا حال
6 دانشگاه تبريز هيدروليک پيشرفته دکتري 1385 تا حال
7 دانشگاه تبريز هيدروليک محاسباتي دکتري 1385 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد