وب سایت شخصی قادر کريميان خسروشاهيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي I کارشناسي 1385 تا حال
2 دانشگاه تبريز الکترونيک I کارشناسي 1385 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدار منطقي کارشناسي 1385 تا حال
4 دانشگاه تبريز تکنيک پالس کارشناسي 1385 تا حال
5 دانشگاه تبريز معماري کامپيوتر کارشناسي 1385 تا حال
6 دانشگاه تبريز مدارهاي واسطه کارشناسي ارشد 1386 تا حال
7 دانشگاه تبريز ميکروپروسسور II کارشناسي ارشد 1387 تا حال
8 دانشگاه تبريز بينايي ماشين کارشناسي ارشد 1387 تا حال
9 دانشگاه تبريز پردازنده هاي DSP دکتري 1388 تا حال
10 دانشگاه تبريز مباحث منتخب در هوش محاسباتي دکتري 1389 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد