وب سایت شخصی سيد هادي اقدسي علمداريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز انتقال داده ها کارشناسي 1389/07/01 تا حال
2 دانشگاه تبريز سيستم هاي چندرسانه اي کارشناسي 1389/11/15 تا حال
3 دانشگاه تبريز شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي 1389/11/15 تا حال
4 دانشگاه تبريز مباحث نو در فناوري اطلاعات کارشناسي 1391/07/01 تا حال
5 دانشگاه تبريز مدار منطقي پيشرفته کارشناسي 1392/07/01 تا حال
6 دانشگاه تبريز شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته کارشناسي ارشد 1392/07/01 تا حال
7 دانشگاه تبريز رايانش تکاملي کارشناسي ارشد 1392/07/01 تا حال
8 دانشگاه تبريز شبکه هاي بي سيم و سيار دکتري 1394/07/01 تا حال
9 دانشگاه تبريز نظريه بهينه سازي دکتري 1394/07/01 تا حال
10 دانشگاه تبريز طراحي کامپيوتري سيستم هاي ديجيتال کارشناسي 1395/07/01 تا حال
11 دانشگاه تبريز شبکه هاي چندرسانه اي دکتري 1395/07/01 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد