وب سایت شخصی حسن فتحيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز تاريخ فلسفه ي يونان از آغاز تا افلاطون کارشناسي 1378 1389
2 دانشگاه تبريز تاريخ فلسفه ي يونان از ارسطو تا افلوطين کارشناسي 1378 1386
3 دانشگاه تبريز تاريخ فلسفه ي قرون وسطي و رنسانس کارشناسي 1382 تا حال
4 دانشگاه تبريز تاريخ عمومي فلسفه کارشناسي 1382 1387
5 دانشگاه تبريز فلسفه ي اخلاق در تفكر غربي کارشناسي 1381 1382
6 دانشگاه تبريز كليات فلسفه کارشناسي 1382 1388
7 دانشگاه تبريز اصطلاح شناسي فلسفه کارشناسي 1382 1384
8 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تاريخ فلسفه ي غرب (1) و (2) کارشناسي 1377 1384
9 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان زبان تخصصي (1) و (2) و (3) و (4) کارشناسي 1381 1382
10 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان متون فلسفي به زبان انگليسي کارشناسي 1382 1383
11 دانشگاه تبريز فلسفه ي ارسطو کارشناسي ارشد 1382 تا حال
12 دانشگاه تبريز فلسفه ي افلاطون کارشناسي ارشد 1383 1385
13 دانشگاه تبريز فلسفه ي هگل کارشناسي ارشد 1383 1386
14 دانشگاه تبريز تفسير متون فلسفي کارشناسي ارشد 1383 1390
15 دانشگاه تبريز حكمت مشاء کارشناسي ارشد 1388 1390
16 دانشگاه تبريز فلسفه ي تطبيقي (فلسفه ي يوناني و فلسفه ي اسلامي) کارشناسي ارشد 1389 تا حال
17 دانشگاه تبريز فلسفه ي ارسطو دکتري 1389 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد