وب سایت شخصی هادي ولاديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز الکترونيک 1 - 2 مدارهاي منطقي- ريزپردازنده 1- شبکه هاي کامپيوتري- خواص مواد- تکنيک پالس کارشناسي 1376 تا حال
2 دانشگاه تبريز تئوري و تکنولوژي ساخت ادوات نيمه هادي- ميکرو سنسور و محرکه کارشناسي ارشد 1386 تا حال
3 دانشگاه تبريز مدلسازي MEMS ، ادوات ويژه MEMS - ادوات MEMS نوري دکتري 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد