وب سایت شخصی رضي اله جعفري جوزانيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز کلينيکال پاتولوژي کارشناسي ارشد 1387 تا حال
2 دانشگاه تبريز کارورزي مرکز تشخيص کارشناسي ارشد 1388 تا حال
3 دانشگاه تبريز کلينيکال پاتولوژي کارشناسي 1386 تا حال
4 دانشگاه تبريز کارآموزي کلينيکال پاتولوژي کارشناسي 1386 تا حال
5 دانشگاه تبريز هماتولوژِي کارداني 1386 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد