وب سایت شخصی احمد جهانگيريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز زمين شناسي ايران کارشناسي 1382 تا حال
2 دانشگاه تبريز سنگ شناسي آذرين کارشناسي 1388 1390
3 دانشگاه تبريز ژئوکرونولوژي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
4 دانشگاه تبريز ژئو شيمي ايزوتوپي کارشناسي ارشد 1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز تکتونيک ايران کارشناسي ارشد 1384 تا حال
6 دانشگاه تبريز ليتواستراتيگرافي کارشناسي ارشد 1384 1388
7 دانشگاه تبريز متاسوماتيسم گوشته دکتري 1385 تا حال
8 دانشگاه تبريز ژئوشيمي عناصر کمياب دکتري 1386 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد