وب سایت شخصی مهدي قاسمي کاکروديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز ـ تکنولوژي مواد نسوز، شکل دادن سراميکها، سراميکهاي ساختماني، سراميکهاي مهندسي، خواص حرارتي سراميکها، خواص مکانيکي سراميکها و روشهاي شناخت و آناليز مواد کارشناسي 1377 تا حال
2 دانشگاه تبريز فرايندهاي قبل از پخت، مواد کامپوزيت، چسبهاي سراميکي، فرايندهاي نوين ساخت سراميکها، سراميکهاي اکسيدي کارشناسي ارشد 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد