وب سایت شخصی سهراب خان محمديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز سيستمهاي کنترل خطي-کنترل پروژه-کنترل مدرن-مباني تحقيق در عمليات - کنترل صنتعي-شبيه سازي کارشناسي 1362 تا حال
2 دانشگاه تبريز - دانشگاه صنعتي شريف - واحد علوم و تحقيقات تهران -واحد الکترونيکي-- دانشگاه آزاد شبستر- دانشگاه آزاد تبريز - واحد علوم و تحقيقات تبريز کنترل فازي - هوش مصنوعي و نظريه فازي-مدلسازي و شبيه سازي-قابليت اطمينان سيستمها-تئوري تغييرات برنامه ريزي شده-کنترل فرايندهاي اتفاقي کارشناسي ارشد 1368 تا حال
3 دانشگاه تبريز - واحد علوم و تحقيقات تهران کنترل فازي - هوش مصنوعي و نظريه فازي-مدلسازي و شبيه سازي-قابليت اطمينان سيستمها-تئوري تغييرات برنامه ريزي شده-کنترل فرايندهاي اتفاقي دکتري 1378 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد