وب سایت شخصی ليلي فرزين وشردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مباني کامپيوتر کارشناسي 1393 1394
2 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر شيوه ارائه مطلب کارشناسي 1393 1394
3 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر امنيت شبکه کارشناسي ارشد 1393 تا حال
4 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر سيستم عامل کارشناسي 1393 1394
5 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مباني فناوري اطلاعات 1 کارشناسي 1393 1394
6 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر طراحي الگوريتم کارشناسي 1393 تا حال
7 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر ساختمان داده کارشناسي 1395 تا حال
8 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر شبکه هاي بي سيم دکتري 1395 تا حال
9 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر شبکه هاي سنسوري دکتري 1395 تا حال
10 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مخابرات سيار کارداني 1394 تا حال
11 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مباني امنيت کارشناسي ارشد 1395 تا حال
12 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مباني فناوري اطلاعات 2 کارشناسي 1394 1394
13 دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي 1395 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد