وب سایت شخصی مهران محبوب خواهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آمار احتمالات مهندسي کارشناسي 1386 1387
2 دانشگاه تبريز اندازه گيري دقيق و مترولوژي کارشناسي 1385 تا حال
3 دانشگاه تبريز اندازه گيري دقيق و کنترل کيفيت کارشناسي 1386 تا حال
4 دانشگاه تبريز طراحي و ساخت قالب پرس کارشناسي 1385 1387
5 دانشگاه تبريز طراحي و ساخت قالب1 کارشناسي 1386 تا حال
6 دانشگاه تبريز آزمايشگاه اندازه گيري دقيق کارشناسي 1386 تا حال
7 دانشگاه تبريز کارگاه طراحي قالب پرس کارشناسي 1386 تا حال
8 دانشگاه تبريز طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر کارشناسي 1387 تا حال
9 دانشگاه تبريز طراحي اجزاء وسازه ماشين ابزار کارشناسي ارشد 1387 تا حال
10 دانشگاه تبريز ابزار دقيق کارشناسي ارشد 1387 تا حال
11 دانشگاه تبريز مباحث منتخب در ارتعاشات ماشينهاي ابزار کارشناسي ارشد 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد