وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز موضوعات خاص در آبياري و زهکشي دکتري 1394 تا حال
2 دانشگاه تبريز رابطه آب، خاک و گياه تکميلي کارشناسي ارشد 1392 تا حال
3 دانشگاه تبريز سمينار کارشناسي ارشد 1392 تا حال
4 دانشگاه تبريز طراحي سامانه هاي زهکشي نظري و عملي کارشناسي 1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز مباني سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) نظري و عملي کارشناسي 1395 تا حال
6 دانشگاه تبريز اصول زهکشي کارشناسي 1391 1394
7 دانشگاه تبريز برنامه ريزي آبياري کارشناسي 1391 1395
8 دانشگاه تبريز آبياري عمومي عملي و نظري کارشناسي 1391 تا حال
9 دانشگاه تبريز پروژه کارشناسي 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد