وب سایت شخصی محمود محصل فقهيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي 1394 تا حال
2 دانشگاه تبريز مخابرات ماهواره اي کارشناسي 1394 تا حال
3 دانشگاه تبريز احتمال مهندسي کارشناسي 1395 تا حال
4 دانشگاه تبريز اصول سيستم هاي مخابراتي کارشناسي 1395 تا حال
5 دانشگاه تبريز تئوري پيشرفته مخابرات کارشناسي ارشد 1395 تا حال
6 دانشگاه تبريز سمينار - مخصوص گروه مخابرات کارشناسي ارشد 1395 تا حال
7 دانشگاه تبريز بهينه سازي محدب دکتري 1396 تا حال
8 دانشگاه تبريز سيستم هاي مخابرات نوري کارشناسي 1396 تا حال
9 دانشگاه تبريز تئوري اطلاعات کارشناسي ارشد 1396 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد