وب سایت شخصی بهزاد مظفري تازه کندردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي 1386
2 دانشگاه تبريز تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي 1386
3 دانشگاه تبريز سيستم هاي مخابرات 1 کارشناسي 1386
4 دانشگاه تبريز سيستم هاي مخابرات 2 کارشناسي 1387
5 دانشگاه تبريز رياضيات مهندسي کارشناسي 1386
6 دانشگاه تبريز آمار و احتمالات مهندسي کارشناسي 1386
7 دانشگاه تبريز ميکروکنترلر کارشناسي 1383
8 دانشگاه تبريز آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي کارشناسي 1382
9 دانشگاه تبريز wireless Communication کارشناسي ارشد 1387
10 دانشگاه تبريز wireless Sensor Network کارشناسي ارشد 1386
11 دانشگاه تبريز Spread Spectrum کارشناسي ارشد 1388
12 دانشگاه تبريز OFDM دکتري 1389
13 دانشگاه تبريز مخابرات سيار کارشناسي 1389
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد