وب سایت شخصی محمد علي طينتيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي (2) کارشناسي 1358 تا حال
2 دانشگاه تبريز مخابرات (1) کارشناسي 1358
3 دانشگاه تبريز مدارهاي مخابراتي کارشناسي 1358
4 دانشگاه تبريز الکترونيک (1) کارشناسي 1358
5 دانشگاه تبريز الکترونيک (2) کارشناسي 1358
6 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي(1) کارشناسي 1358
7 دانشگاه تبريز پردازش علائم ديجيتالي (DSP) کارشناسي ارشد 1358 تا حال
8 دانشگاه تبريز پردازش چند نرخه کارشناسي ارشد 1358 تا حال
9 دانشگاه تبريز فيلترهاي وفقي کارشناسي ارشد 1358 تا حال
10 دانشگاه تبريز موجک ها (ويولت ها) کارشناسي ارشد 1358 تا حال
11 دانشگاه تبريز پردازش گفتار کارشناسي ارشد 1358 تا حال
12 دانشگاه تبريز پردازش سيگنال هاي بيولوژيکي دکتري 1358 تا حال
13 دانشگاه تبريز توزيع هاي زمان – فرکانس دکتري 1358 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد